Komitet Naukowy

Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn - PTW

Członkowie
dr hab. n. biol. Ewa Augustynowicz - PTW
prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski - Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK (Klinika Kardiologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
dr n. med. Hanna Czajka - PTW
prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec - Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (IPCZD Warszawa)
dr hab. n. med. Ernest Kuchar - prezes PTW
dr n. med. Ilona Małecka - PTW
prof. dr hab. n. med. Maciej T. Małecki - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (Katedra Chorób Metabolicznych CM UJ  Kraków)
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas - Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska - Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego UM we Wrocławiu)
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska - PTW
dr n. med. Ewa Talarek - PTW
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki - PTW
dr hab. med. Lidia Ziółkowska, prof. IPCZD - Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (IPCZD Warszawa)

Program konferencji

Szczepienia ochronne u dzieci z chorobami serca i cukrzycą

Warszawa, 2 marca 2019 r.

 

8:00-9:00

Rejestracja

9:00-9:10

Otwarcie konferencji

9:10-11:00

Sesja I

Moderatorzy: prof. Leszek Szenborn, prof. Jacek Wysocki                                                                                      

9:10-9:30

Grypa, krztusiec i zakażenia pneumokokowe - powszechne  zagrożenia dla polskich dzieci.   

prof. Jacek Wysocki (Poznań)

9:30-10:00

Wpływ zakażeń wirusowych i bakteryjnych na ujawnianie się cukrzycy oraz dekompensację stanu metabolicznego  

Prof. Anna Noczyńska (Wrocław)

10:00-10:30

Szczepienia u dzieci z chorobami serca

prof. Lidia Ziółkowska (IPCZD, Warszawa)

10:30-10:50

Skuteczność i bezpieczeństwo szczepień u pacjentów  kardiologicznych

dr med. Joanna Stryczyńska-Kazubska (Poznań)

10:50-11:00

Dyskusja

11:00-11:20

Profilaktyka swoista inwazyjnej choroby meningokokowej

dr med. Daniel Budzynski
Wykład sponsorowany GSK

11:20-11:45

Przerwa kawowa

11:45-12:05

Korzyści ze stosowania PCV-13 u dzieci i dorosłych

 dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
Wykład sponsorowany Pfizer

12:05-13:55

Sesja II

Moderatorzy: dr hab. Ernest Kuchar, dr hab. n. biol. Ewa Augustynowicz

12:05-12:25 

Skuteczność i bezpieczeństwo szczepień u pacjentów endokrynologicznych

dr med. Hanna Czajka (Kraków)

12:25-12:45 

Znaczenie zakażeń RSV u pacjentów z chorobami serca i możliwości zapobiegania

 prof. Wanda Kawalec (IPCZD Warszawa)

12:45-13:05 

Choroba Kawasakiego  - płaszczyzna do współdziałania infekcjologa, kardiologa i wakcynologa

prof. Leszek Szenborn (Wrocław)

13:05-13.25 

Rozwój nowych szczepionek przeciwko grypie, RSV, krztuścowi i pneumokokom

dr hab. Ernest Kuchar (WUM Warszawa)

13:25-13:45

Praktyki i postawy lekarzy wobec szczepienia dzieci z chorobami serca i cukrzycą - bariery we wdrażaniu zaleceń

dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas (Wrocław)

13:45-13:55

Dyskusja

13:55-14:55

Dyskusja panelowa

Realizacja szczepień obowiązkowych i zalecanych u dzieci z chorobami serca i cukrzycą

Moderator: prof. Jacek Wysocki (Poznań)   

Zaproszeni goście: endokrynolodzy, kardiolodzy, wakcynolodzy, lekarze rodzinni                                                                             

14:55-15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

prof. Leszek Szenborn

 

 

15:00-15:45

Obiad

 

 

15:45-17:15

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40